Sådan laver vi et projekt

Her ser du vor 6-trins projektmodel. 

Fase 1 – Diagnosefasen

Vi begynder med en Workshop. Workshoppen har til formål at beskrive din virksomhed, markedet, rammerne etc. Ligeledes afdækkes mål og ønsker som noteres. Vi debatterer muligheder, begrænsninger og risici ligesom vi lytter til brugerenes ønsker. Anvendes teknologier, belyses anvendelsen af disse og de ønsker der må være til den fremtidige løsning. Teknologi er dog ikke emnet i denne fase, det er kun ad notam. Vi kan nok ikke alt, så der skal også ske en prioritering af ønskerne og en kategorisering, så vi ved præcist, hvad der skal til for at drive forretningen effektivt. Et sammendrag udfærdiges som udgangspunkt for fase to.

Fase 2 – Designfasen

I skal nu igang med at designe den nye løsning. Hvilke teknologier skal vælges, hvad er deres fordele og ulemper, skal det være i skyen, på vort eget system eller hvad skal vi vælge. Naturligvis er der i denne fase en masse teknologiske spørgsmål. Vi er med i denne fase og bidrager med erfaring og teknologisk viden. I denne fase vurderer vi også det økonomiske udbytte af de nye tiltag, så vi har en ide om, hvad det vil give, at indføre den nye løsning. Det er såvel på omkostningssiden som indtægtssiden. Fasen ender med, at vi nu er i stand til at danne et økonomisk overblik over omfanget af den nye løsning. I denne fase kender vi nu teknologier og de ressourcer, der skal til at gennemføre projektet, herunder din projektgruppe og dens medlemmer.

Fase 3- Udviklingsfasen

Her arbejder nørderne på at sætte din nye løsning sammen. Det er over en bred vifte og du tager de forretningsmæssige beslutninger, så vi løbende sikre, at udviklingen sker som aftalt og at den nye løsning undertstøtter din forretning fuldt ud. Her er løbende tests af de enkelte dele af løsningen og vi spørger brugerene, om deres funktioner kan løses.

Fase 4 – Implementeringen

Vi har nu systemet klar fra fase tre. Nu skal det gøres klar til brug. Nye komponenter monteres og software installeres m.v. så det kan køre.  Brugerene skal uddannes så de er helt skarpe på at bruge systemerne og alt gøres klar. Vi klargør data, overfører fra gamle systemer som det nu kan lade sig gøre, opretter alt og gør klar til at idriftsætte systemet. I fællesskab udfører vi dette arbejde og vi tester, at vi har de redskaber og data som skal til, for at køre din forretning.

Fase 5 – idriftsættelse

Nu er vi klar til at køre og den røde silkesnor klippes over. Vi er til stede og hjælper med de spørgsmål, der let opstår når der sker en opstart. Her kan der ske enkelte smårettelser og tiltag, som er nødvendige for en effektiv drift.

Fase 6 – Vedligeholdelse og opdatering

Løbende ser vi på driften og deltager i de tiltag, som der skal ske, når forretningen udvikler sig. Måske er der kommet nye teknologier, som kan bidrage til din forretning eller kendte kan med fordel tages i brug. I denne fase sker opdateringer, så din løsning altid er helt i front. Denne fase løber så længe du anvender denne løsning. Her er to årlige konsulentbesøg, som har til formål at belyse, hvor din forretning bevæger sig hen og de muligheder der vil være for at understøtte de nye tiltag.

Hvordan kan vi så løse alt dette?

Hamlet-IT er en del af CorworkIT . Vi er mange virksomheder, som har sluttet os sammen i et forpligtende netværk, så vi altid er i stand til at sætte det stærkeste hold af specialister. For tiden er vi omkring 150 der spænder over en bred kam af IT-Kompentencer. Hamlet-IT er ansvarlig overfor din virksomhed. På den måde kan vi imødekomme “tagstensproblemet” og kapacitetsproblemerne. Når din løsning kører, vil det være de samme personer, der udfører de enkelte dele af arbejdet, sjældent en ny medarbejder.